Waarom ik kies voor kunst en kunstenaars

 

Waarom ik kies voor kunstenaars en marketing van kunst

Ik houd van kunst in de breedste zin van het woord. Ik heb op latere leeftijd de Gerrit Rietveld Academie gevolgd en jaren gewerkt binnen de kunstenwereld. Ik heb vaak meegemaakt dat marketing als een soort vervelend ‘stiefkindje’ werd behandeld. Dat heeft me altijd verbijsterd, want om kunst te kunnen verkopen – en dat geldt voor alle kunsten – zul je moeite moeten doen om mensen te overtuigen van de waarde van jouw werk en van jouw kwaliteit.
Helemaal niets doen aan marketing en pr is natuurlijk uit den boze als je je beroep serieus neemt. Maar een slechte en/of slordige marketing werkt ook in hoge mate tegen je, want dan zullen mensen al snel denken dat de kunst zelf waarschijnlijk ook niet zo best zal zijn.
Soms komt een povere marketingcampagne voort uit een gebrek aan kennis en vaardigheden, maar dat vind ik geen excuus. Kun je het niet zelf, laat het dan uitvoeren. Marketing en pr hoort bij je vak als kunstenaar en zonder dat ‘besta’ je niet.

Kunstenaar als beroep en de beroepsopvatting van kunstenaars

Er zijn nogal wat kunstenaars die van mening zijn dat het beroep ‘Kunstenaar’ alleen maar bestaat (of zou moeten bestaan) uit het maken van kunst. En dat alle overige werkzaamheden en eisen die aan het beroep gesteld worden, een ballast zijn waar ze niet mee lastig gevallen willen worden.
Een dergelijke beroepsopvatting kom je tegen in alle takken van de kunst, bij individuen maar ook bij gezelschappen. Dat is een beroepsopvatting die ik niet deel.

Mijn opvatting van het beroep ‘Kunstenaar’

Mijn opvatting is dat het maken van kunst slechts één onderdeel is van het beroep ‘Kunstenaar’. Het maken van kunst is qua tijdsbesteding dan wel het belangrijkste onderdeel van het beroep, maar zeker niet het enige. Iedere kunstenaar wil immers dat zijn/haar werk gezien wordt. Dat geldt voor beeldende kunstenaars, muzikanten, theatermakers, acteurs en dansers. Het zijn net ‘gewone’ mensen, die kunstenaars. Iedereen wil immers graag gezien worden. Dat gaat echter niet vanzelf, daar zul je moeite voor moeten doen en tijd voor moeten reserveren.
Marketing en pr, maar ook bijvoorbeeld boekhouden maken mijns inziens dan ook deel uit van het beroep ‘Kunstenaar’ en zijn minstens zo belangrijk voor de mate van succes. Succes in die zin, dat u kunt leven van uw beroep.
Heeft u het geluk dat u het zich kunt permitteren er een dure, luxe hobby op na te houden, gefeliciteerd. Het merendeel van de kunstenaars bevindt zich echter niet in die luxe positie, zij moeten geld verdienen met hun vak om huur, energie en leefgeld te kunnen betalen. Dat is niet eenvoudig. Goede marketing en pr kunnen daarbij helpen.

Eenmansbedrijf Kunst & Marketing

Ik ben ruim 10 jaar geleden begonnen met Kunst & Marketing. Ik had al zo’n 30 jaar ervaring met marketing en pr voor theatermakers, theatergroepen en een paar individuele kunstenaars. Maar ik had behoefte aan meer theoretische en praktische informatie om de nieuwe ontwikkelingen op marketinggebied – zowel online als offline – meer effectief toe te kunnen passen binnen mijn eigen werk voor kunstenaars en gezelschappen.
Zo’n 12 jaar geleden ben ik daarom begonnen diepgaand de marketingtheorieën en -principes te bestuderen, zoals die worden gebruikt door grote bedrijven en gedoceerd op internationale top-universiteiten. Daar heb ik me een paar dagen per week gedurende een aantal jaren mee beziggehouden. Heel interessant en zeer leerzaam!
Vervolgens ben ik mijn eigen ervaring met makers gaan combineren met de marketingprincipes uit de commerciële wereld. Hoe kunnen kleine groepen en individuele kunstenaars hun voordeel doen met de kennis en de ervaring van grote bedrijven op het gebied van marketing en pr? Ik denk dat ik daar nu redelijk bedreven in ben geworden.
Daarnaast – vooral omdat ik niet tevreden was over het werk van de programmeurs die mijn eerste website bouwden – heb ik een uitvoerige studie gemaakt van het programmeren en bouwen van websites, online marketing, Google en SEO, sociale media, etcetera.
Deze studie gaat nog steeds door, want er veranderen voortdurend zaken op internet en het is van belang op de hoogte en bij te blijven. Op dit moment besteed ik minimaal 1 dag per week aan het bijhouden van de laatste ontwikkelingen betreffende software en internet.

Doelstelling van Kunst & Marketing

Kunst & Marketing stelt zich ten doel individuele kunstenaars, galeries, kleine groepen, kleine bedrijven en zzp-ers te ondersteunen bij hun presentatie, marketing en pr, zowel online als offline, voor een gereduceerd en schappelijk tarief.
Het doel van marketing en pr is het vergroten van de bekendheid. Bekendheid is nodig om uw (potentiële) klantenkring te vergroten. Een grote(re) klantenkring is nodig om uw inkomen te vergroten. Daar is een lange adem voor nodig en veel actieve inzet. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere en ook niet binnen 1 maand, en vaak ook niet binnen 1 jaar en misschien zal uw klantenkring wel groter worden, maar uw inkomen onvoldoende blijven. Eén ding weet u echter zeker: als u niets doet en geen nieuwe stappen zet, dan verandert er niets en blijft uw situatie in het gunstigste geval exact hetzelfde.

Tijd voor actie

Lukt het u niet om voldoende inkomen te verdienen met uw kunst, dan is het tijd om actie te ondernemen. Er zijn meerdere dingen te bedenken. Deels op het gebied van marketing en pr en deels op het gebied van andere activiteiten, gerelateerd aan en voortkomend uit uw vak. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Gelukkig maar, want vooral eenmansbedrijven (waaronder kunstenaars en galeries) en kleine bedrijven zullen creatief op zoek moeten naar manieren en alternatieven om te overleven. Daar werk ik graag aan mee door mijn kennis, vaardigheden en creativiteit voor een schappelijk bedrag beschikbaar te stellen.

Deel dit FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Plaats een reactie